DIALUNA MB S806ML

4,620,000

 • Dài: 2. 59m
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 69
 • Đường kính: 1.8mm
 • Nặng: 146g
 • Lure: 6~28g
 • Pe: #0.6 ~ #1.5
 • Cán 380mm
 • Carbon: 97.5%
 • Model 2017
 • Rank B+
 • Tình trạng cần máy đứng 4 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm ống và  đai bó cần
 • điểm trầy xước mờ khó nhìn thấy ở khúc Pat cầm.
 • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT