DRAGON STRONG STRINGER SET ( Dụng cụ giữ cá )

187,000

  • Chiều dài dây: 10m
  • Khóa: 9 cái
  • Chất liệu dây: Nylon
  • Chất liệu khóa có thể có gỉ trong thời gian sử dụng.
  • Lưu ý: Sau khi sử dụng vệ sinh bằng nước ngọt để giảm tình trạng Gỉ sét.

MAKER PRODUCT