MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

DUO ORIGINAL HOOK SIZE 4

275,000

DUO ORIGINAL HOOK
Drag metal – Beach walker
Sản Xuất Tại Nhật
#4 – 14 cái
#5 – 16 cái
#6 – 17 cái
Đồng Giá: 275.000đ/sp

MAKER PRODUCT