DUO ORIGINAL SW HOOK #8

253,000

  • Drag metal – Beach walker
  • Độ cứng MH ( Chuyên sử dụng cho nước mặn )
  • Hook #8–  17 cái
  • Sản xuất Tại Nhật

MAKER PRODUCT