MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

fimo fimoフック ヘビータイプ size 6 (hết)

209,000

fimo fimoフック ヘビータイプ🌈🌈🌈
Fimo “ DRAGON SHIELD “ có lớp phủ đặt biệt chống gỉ, chống ăn mòn, mũi cứng và nghạnh bén được đánh Giá bám sát con mồi.
Vật liệu từ Nhật
Gia công tại Trung Quốc
Size #1 – Độ cứng H – nặng 2.06g – 8 cái – 209.000
Size #2 – Độ cứng H – nặng 1.41g – 8 cái – 209.000
Size #4 – Độ cứng H – nặng 0.94g – 10 cái – 209.000
Size #6 – Độ cứng H – nặng 0.69g – 10 cái – 209.000
Size #8 – Độ cứng H – nặng 0.54g – 10 cái – 209.000

MAKER PRODUCT