MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Fish man < Mini PLIERS > (SOLD OUT)

253,000

Fish man < Mini PLIERS >

Titanium Coating

size 12,5cm – 51g

kiềm mở ring kèm lưỡi cắt dây PE thân phủ titanium , có gờ an toàn và có lổ móc chống rơi

giá 253.000 / 1 cái

MAKER PRODUCT