FLOW SHAD – color BLS (Floating)

374,000

  • Chiều dài: 60mm
  • Trọng lượng: 6.8g
  • Lặng: 1.4m

MAKER PRODUCT