FLUORO SHOCK LEADER 12lb – 30m

99,000

  • Đường kính: 0.285mm
  • FLUORO SHOCK LEADER với đặc tính dẻo dai dễ dàng thắt nút mựơt mà với dây PE,

là trợ thủ đắc lực cho cần thủ khi đi câu.

MAKER PRODUCT