FREAMS 3012H

2,990,000

  • Tỷ lệ bánh răng: 5.6:1
  • Nặng: 315g
  • Drag max: 7kg
  • Chiều dài 1 vòng quay: 95cm
  • Bạc đạn: 4/1
  • Nylon: 8lb/200m – 12lb/150m – 16lb/ 100m
  • PE: #1/280m – #1.5/200m
  • Model 2015
  • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)
  • Kèm hộp