FREAMS LT 2500D

2,112,000

  • Model 2018
  • 5.3:1
  • Chiều dài 1 vòng quay: 75cm
  • Nặng: 210g
  • Bạc đạn: 5/1
  • Drag Max: 10kg
  • Nylon: 8lb- 220m; 10lb – 190m; 12lb – 150m
  • PE: #1 – 360m; #1.2 – 300m; #1.5 – 230m
  • Rank B+

MAKER PRODUCT