MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

FUJI – TOKI FF-1

154,000

Fuji FUJI – TOKI
FF-1

Phù hợp dùng với chì G2

Phù hợp sử dụng Pin 3V FB-03

Giá: 176.000 / 1 Phao ( chưa bao gồm Pin và chì )

MAKER PRODUCT