MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

G-NIUS GRAVIUS 2020 左 7.3 ( L ) (SOLD OUT)

6,534,000

G-NIUS GRAVIUS 2020 左 7.3 ( L )

7.3:1

Drag max 9kg

Bearing 10

Weight 173g

Line Normal spool 12lb/120m

Line Shallow Spool 8lb/200m

Rank AB

Tình trạng đã qua sử dụng

kèm hộp, túi , dầu theo máy + spool

Giá: 6.534.000

Category:

MAKER PRODUCT