MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

GAN CRAFT SINKING HELPER 1G

132,000

GAN RAFT SINKING HELPER

WEIGHT TUNING SEAL

chì dán phù hợp dán lên mồi câu cá có các size như 1g,2g,4g

size 1g-10 miếng

size 2g-8 miếng

size 4g-6 miếng

giá 165.000

 

Category:

MAKER PRODUCT