MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

GAN CRAFT SINKING HELPER 2G

165,000

GAN RAFT SINKING HELPER

WEIGHT TUNING SEAL

chì dán phù hợp dán lên mồi câu cá có các size như 1g,2g,4g

size 1g-10 miếng

size 2g-8 miếng

size 4g-6 miếng

giá 165.000

Category:

MAKER PRODUCT