GRAND MAX 0.4号 – 60m

528,000

  • Lực tải: 65kg
  • Đường kính: 0.104mm

MAKER PRODUCT