GRAND MAX 0.6号 – 60m

528,000

  • Lực tải: 1.05kg
  • Đường kính: 0.128mm

MAKER PRODUCT