GRAND MAX 4号 – 60m

594,000

  • Lực tải: 6.1kg
  • Đường kính: 0.330mm

MAKER PRODUCT