GRAND MAX 5号 – 60m

594,000

  • Lực tải: 7.4kg
  • Đường kính: 0.370mm

MAKER PRODUCT