GRAND MAX 6号 – 60m

737,000

  • Lực tải: 8.0kg
  • Đường kính: 0.405mm

MAKER PRODUCT