MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

GRAND MAX 7号 – 60m

803,000

  • Lực tải: 9.0kg
  • Đường kính: 0.435mm
Categories: ,

MAKER PRODUCT