GRAND MAX FX 0.8号 – 60m

528,000

  • Lực tải: 1.45kg
  • Đường kính: 0.148mm

MAKER PRODUCT