GRAPPLER TYPE J S60-4

4,930,000

 • Dài: 1.83m
 • Số khúc: 2 (Cần jig cắn gốc)
 • Thu gọn: 130.2cm
 • Nặng: 172g
 • Đường kính đọt: 2.6mm
 • Jig max: 210g
 • Pe max #4
 • Carbon: 83.6%
 • Khoen Fuji
 • Đầu Pu sic
 • Các khoen còn lại Alconite
 • Model 2019

Description

Thương hiệu: Shimano

Made in China

MAKER PRODUCT