GREASE FOR SHIMANO REEL ( 30G )

231,000

Sản xuất tại Nhật

✅( ACE-2 ): chỉ sử dụng cho bánh răng của máy ngang

MAKER PRODUCT