GREASE FOR SHIMANO REEL ( 30G )

231,000

Sản xuất tại Nhật

✅( SHIP-0) : chỉ sử dụng cho bạc đạn và bánh răng của máy đứng

MAKER PRODUCT