MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Hapyson YH-714

1,111,000

Hapyson YH-714

( dụng cụ tóm lưỡi – phù hợp sử dụng nylon // Fluocarbon size #3~#14 )

Sử dụn Pin AAA ( 2 )

Kích thước: 69x92x46mm

Nặng: 121g ( bao gồm Pin )

Giá: 1.111.000

https://hapyson.com/hari/index.php

MAKER PRODUCT