MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

HI-DRA VENUS GRIP

572,000

HI-DRA VENUS GRIP
– Dài: 160mm
– Độ mở rộng của kiềm: khoảng 42mm (độ mở tối đa)
– Nặng: 135g
572.000/1 cây

MAKER PRODUCT