Hornet HSPS – 664L MGS

2,750,000

 • Cần máy đứng 4 khúc
 • Dài: 6’6” (1.98m)
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 52.9cm
 • Đ/k: 1.35/8.3mm
 • Nặng: 102g
 • Tải mồi: 0.875g~8.75g
 • Dây: 3~8lb
 • Cacbon 95%
 • Rank B+
 • Kèm hộp

MAKER PRODUCT