HORNET STINGER PLUS HSPC-694ML-BF MGS

2,700,000

  • Dài: 6’9”( 206cm )
  • Số khúc: 4
  • Thu gọn: 54.8cm
  • Nặng: 124g
  • Lure: 1.75g ~ 8.75g
  • Line: 6 ~ 12lb
  • Đường kính: 1.4mm / 9.1mm
  • Carbon: 95%
  • Rank B+
  • Cần máy ngang 4 khúc

MAKER PRODUCT