MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Jackall Good Rod GD-S62L-2PC

2,222,000

Jackall Good Rod GD-S62L-2PC
Giá 2.222.000
Dài 188cm
Nặng 117g
Số khúc 2
Thu gọn 97.5cm
Lure 3~10g
Line 4~8lb
Đường kính 1.4mm
Rank New

MAKER PRODUCT