MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

jackson  Quick  Set 21g

275,000

jackson  Quick  Set 21g

kích thước toàn con mồi : 120mm

trọng lượng 21g

hook #6

Giá 275.000/ 1 set

Category:

MAKER PRODUCT