KIX FREAMS 2506

1,738,000

 • 4.7:1
 • Nặng: 290g
 • Drag max: 3kg
 • Dây: 4lb/170m; 6lb/100m; 8lb/80m
 • Chiều dài 1 vòng quay: 70cm
 • Bạc đạn: 4/1
 • Rank B
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Trầy nhiều xung qoanh máy
 • Vòng quay nhẹ, xào nhẹ
 • Kèm hộp, túi và sổ chi tiết

MAKER PRODUCT