Long Đền

88,000

  • Đường kính trong: 4mm
  • Đường kính ngoài: 6mm
  • Bề dày: +0.2mm+0.3mm

MAKER PRODUCT