MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Lưỡi DUO Drag Metal 30G (SOLD OUT)

187,000

Lưỡi DUO Drag Metal 30G

Thương hiệu: DUO

Trọng lượng: 30g

Lưỡi #5 (20lb)

Dây #6 (22lb)

Giá: 187.000đ

MAKER PRODUCT