MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Lưỡi Tackle Berry TB-19 28G

99,000

Lưỡi Tackle Berry TB-19 28G

Thương hiệu: Tackle Berry

Trọng lượng: 28g

Lưỡi: 16lb

Dây: 24lb

Giá: 99.000đ

MAKER PRODUCT