Major Craft ゴーエモーション Go.Emotion GEC-662

1,342,000

 • Dài: 6’6
 • Số khúc: 2
 • Lure: 7g ~ 21g
 • Line: 10~16lb
 • Type: Regular
 • Khoen Fuji ( K-Guide )
 • Fore Grip
 • Rank B+
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Không kèm phụ kiện
 • Điểm trầy rất ít
 • Vị trí cò bên dưới Pat có trầy ít
 • Cán Eva có bụi bẩn

MAKER PRODUCT