BENKEI BIC 704H

2,920,000

  • Cần máy ngang 4 khúc
  • Chiều dài: 2.13m
  • Thu gọn: 56cm
  • Lure: 10.5gr-15.4gr
  • Dây: 12-25lb
  • Action: Regular Fast
  • Rank A
  • Tình trạng đã qua sử dụng
  • Phụ kiện kèm túi

Description

  • Made in China

MAKER PRODUCT