Major Craft CRJ – B63/4SP

2,210,000

  • Chiều dài: 1.91m
  • Số khúc: 1 khúc
  • Mồi Jig: 80~150g
  • Dây PE: 1.5~3号
  • Không phụ kiện
  • Rank B

MAKER PRODUCT