Major Craft Fine tail FTT-644ML

3,652,000

 • Dài: 1.93m
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 51cm
 • Lure: 3~12g
 • Line: 4~10lb ( pe #0.4 ~ #1 )
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank AB
 • Tình trạng cần máy đứng 4 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm túi
 • Pat có trầy ( hình bên dưới ), cán bần có rạng
 • Tổng thể tương đối đẹp

MAKER PRODUCT