Major Craft GKJ – B60/4SP

2,290,000

  • Dài: 1.83m
  • Số khúc: 1
  • Mồi Jig: 80 – 150g
  • Dây PE: #1.5 – #3
  • Rank B-
  • Không phụ kiện

MAKER PRODUCT