MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Major Craft JigPara ASSIST HOOK size LL (SOLD OUT)

110,000

Major Craft JigPara ASSIST HOOK

size SS phù hợp sử dụng mồi từ 3 ~ 5g

size S phù hợp sử dụng mồi từ 7g ~ 15g ( hết hàng )

size M phù hợp sử dụng mồi từ 20 ~ 40g

size L phù hợp sử dụng mồi từ  50 ~ 60g

size LL phù hợp sử dụng mồi 50g~

MAKER PRODUCT