MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Major Craft JIGPARA HEAD BUN太 10gram (SOLD OUT)

99,000

Major Craft JIGPARA HEAD BUN太
Size 5gram – 7gram – 10gram – 14gram
Chiều dài sử dụng:1.6cm – 2.0cm – 3.0cm – 3.0cm
5g – 7g giá: 88.000/ 1 hộp 5 cái
10g – 14g giá: 99.000/1 hộp 5 cái

MAKER PRODUCT