MEGABASS TRIZA F2-66XTZ

6,468,000

  • Đai: 6’6” ( khoảng 1.98m )
  • Số khúc 3
  • Thu gọn: 69cm
  • Lure: 3.5g ~ 14g
  • Line: 6 ~ 12lb
  • Taper: MEDIUM FAST
  • Rank AB
  • Tình trạng cần máy ngang 3 khúc đã qua sử dụng kèm túi
  • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT