MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Megabass Valkyrie VKC-66XH-3

6,985,000

Dài 2.01m
Số khúc 2
Thu gọn 79cm
Nặng 202g
Lure Max 150g
Line Max 50lb / Pe Max #8.0
Rank AB
Tình trạng đã qua sử dụng
Kèm túi

MAKER PRODUCT