MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Metanium HG LH (SOLD OUT)

5,896,000

  • 7.1:1
  • Drag max: 5.0kg
  • Nặng: 175g
  • Chiều dài 1 vòng quay: 76cm
  • Bạc đạn: 10/1
  • Line: 12lb/100m 14lb/90m 16lb/80m 20lb/65m
  • Sản xuất tại Nhật
  • Model 2020
  • Rank B+
  • Tình trạng đã qua sử dụng. Không kèm phụ kiện. Điểm trầy nhỏ liti ít có thể nhìn thấy được. Vòng quay nhẹ.

MAKER PRODUCT