MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

MICRO SALT SE 70MLTC+EXTENSION GRIP (sold out)

2,079,000

MICRO SALT SE
70MLTC+EXTENSION GRIP
Dài: 216 + 15cm
Nặng: 100g + 51g
Lure: 7~21g
Số khúc: 8+1 ( rút + ráp )
Thu gọn: 36cm
Đường kính: 1.4mm/13.5mm
Carbon: 86%
Khoen fuji
Rank New
Cần máy ngang 8 khúc rút + 1 cán ráp
Kèm hộp, nắp, 1 đai bó cần, 1 cán ráp
Giá: 2.079.000

MAKER PRODUCT