MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

MOBILE PACK 646TUL (sold out)

2,640,000

MOBILE PACK 646TUL
Dài: 1.93m
Số khúc: 6
Thu gọn: 41cm
Nặng: 94g
Đường kính: 1.2mm/11.8mm
Lure: 1~6g
Line: 2~6lb
Pe: #0.2~#0.6
Khoen fuji Hard

MAKER PRODUCT