MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

MOBILE PACK 665TMB (sold out)

2,288,000

 • Dài: 198m
 • Thu gọn: 50cm
 • Số khúc 5 ( rút )
 • Nặng: 97g
 • Đường kính: 1.4mm/11.7mm
 • Tải mồi: 5~18g
 • Dây: 8~16lb
 • Rank AB
 • Tình trạng cần máy ngang rút đã qua sử dụng
 • Kèm hộp, túi và nắp
 • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT