MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

MOBILE PACK 905TM (sold out)

3,586,000

MOBILE PACK 905TM
Dài: 2.74m
Số khúc: 5
Thu gọn: 41cm
Nặng: 170g
Đường kính: 1.4mm/14.8mm
Lure: 7~35g
Egi: #3 ~ #4
Line: 8~16lb
Pe: #0.6 ~ #1.5
Khoen fuji Hard

MAKER PRODUCT