MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

MOBILE PACK 965TMH (sold out)

3,784,000

MOBILE PACK 965TMH
Dài: 2.90m
Số khúc: 5
Thu gọn: 68cm
Nặng: 175g
Đường kính: 1.6mm/15.3mm
Lure: 10~40g
Line: 10~20lb
Pe: #0.8~#2.0
Khoen fuji Hard

MAKER PRODUCT