MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

KATAKUCHI MINNOW 4″/ 110mm – 6pcs #color:010 (SOLD OUT)

176,000

Mồi KATAKUCHI MINNOW 4″

– Chiều dài: 110mm

– Mỗi túi gồm 6 con

– Thương hiệu: ECOGERAR

– Mã #16746  có phát quang

MAKER PRODUCT